Průběžné výsledky dotazníkového šetření o alokaci nedostatkových zdrojů najdete zde.