Cílem projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie je zkoumat názory širší veřejnosti v rámci problematiky ochranných respiračních pomůcek a morální intuice v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Primární oblastí našeho zájmu je tedy etika rozdělování nedostatkových zdrojů v krizových situacích. 

Nejde přitom jen o sbírání a porovnávání odpovědí získaných v dotazníku, ale účastníci šetření si mohou porovnat některé své odpovědi s již nasbíranými výsledky a díky možnostem komentáře mohou navrhnout další otázky nebo se zapojit do interpretace dat.

K tomuto účelu bude sloužit také setkání v Praze a Liberci pro všechny respondenty, kteří uloží po vyplnění dotazníku svůj email, kde proběhnou workshopy/dílny k výsledkům tohoto dotazníku a interpretaci získaných dat.

Vedle toho jsou na webových stránkách popsána klasická morální dilemata, která se věnují tematice etiky rozdělování nedostatkových zdrojů, a další související informace.

Projekt, jehož hlavním řešitelem je Filosofický ústav AV ČR, je součástí programu Akademie věd ČR  Strategie AV 21, který reaguje na aktuální společenské výzvy. Konkrétně pak součástí výzkumného programu Odolná společnost, jehož vlastní webové stránky naleznete zde. Vznikl ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

 

Výsledky výzkumu budou později zveřejněny na těchto webových stránkách.

 

Na podzim 2021 si zájemci budou moci stáhnout brožuru s výsledky výzkumu, klasickými dilematy a ilustracemi.

Na webových stránkách https://nanoet.tul.cz/ naleznete další

tvůrčí aktivity (většiny) našeho výzkumného týmu.