Náš výzkum začal textem kolegy Martina Brabce: Jak společnost rozděluje nedostatkové statky v době pandemie. Ten byl prvním podnětem k sestavení projektu. Navazoval přitom na jeho starší práci: Principy spravedlnosti lokálních institucí: zásluha, potřeba, talent a mnohé další.

K sestavení hlavní interaktivní části týkající se selekce pacientů jsme se nechali volně inspirovat webovými stránkami MIT Moral Machine. Nicméně jak konkrétní podobu, tak výsledné algoritmy jsme museli sestavit sami podle vlastních sledovaných preferencí souvisejích s triáží v době šíření onemocnění COVID-19.

Odobornou konzultaci k sestavení míry rizikovosti situací nošení šátků, roušek a respirátorů nám poskytl vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR, který spolu s mezinárodním kolektivem autorů v článku prestižního časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) podal přehled všech dosavadních důkazů o tom, jak účinně roušky přispívají k omezení šíření onemocnění COVID-19.

Teoretickým zázemím o debatách na poli etiky k tematice pandemie, včetně alokace nedostatkových zdrojů během šíření onemocnění COVID-19 je v českém prostředí platforma Etika epidemieV této souvislosti je potřeba také zmínit dva dotazníky k této tematice, dotazník s názvem Etika a koronavirusdotazník Etika a koronavirus - druhá vlna.

Naše zázemí však není jen teoretické, doporučení pro tzv. triáž pacientů jsou nutností pro řešení nejen v čase této pandemie. Pro ukázku viz např.  Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem nemocnicím vyčlenit prostor pro triáž pacientů nebo Stanovisko výboru ČSARIM 13/2020 Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů.

 Pokud se vrátíme zpět k teorii, u obecných či klasických dilemat jsme čerpali z těchto zdrojů:

BRABEC, Martin. Politické a morální myšlení Michaela Sandela. In: SANDEL, Michael a kol. Jak trhy vytlačují morálku. Praha: Filosofia, 2020, s. 16-17.

BOSSART, Yves. Bez dneška by zítra nebylo včera: filozofické intelektuální hry. Praha: Ikar, 2016, s. 128-130.

ČERNÝ, David. Přidělování ventilátorů na základě věku? Diskriminace či přípustná praxe?

GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018, s. 105-111.

HARDIN, Garrett. The tragedy of the commons, Science 162, 1968, s. 1243-1248.

SANDEL, Michael. Spravedlnost: co je správné dělat. Praha: Karolinum, 2015.

SINGER, Peter. Jeden svet: etika globalizácie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006.

 

Na webových stránkách https://nanoet.tul.cz/ naleznete další obdobné tvůrčí aktivity (většiny) našeho výzkumného týmu.