Souhrn výstupů dotazníkového šetření o alokaci nedostatkových zdrojů najdete ve formě pdf-souboru naleznete zde.

Detailní vyhodnocení všech otázek s vyjjímkou triáže je k nahlodnutí zde.

Vybraná posouzení kombinací odpovědí od různých skupin respondentů na otázky týkající se triáže najdete zde.