Tabelovaná data s kódy odpovědí byla reklasifikována do podoby krátkých řetězců vyjadřujících srozumitelnou formou vybranou volbu. Archiv s tabulkami reklasifikovaných odpovědí v různých formátech najdete zde.

Reklasifikované tabulky posloužily jako podklad pro vizualizaci kombinací odpovědí jednotlivých skupin respondentů a jejich vzájemné srovnání. Tímto způsobem byly vyhodnocovány a porovnávány kombinace odpovědí týkajících se triáže pacientů.

K vizualizaci byla využita metoda “UpSet”, která je alternativou Vennových diagramů pro názornou analýzu průniků velkého počtu množin (Lex A. et al, 2014).

Samotná tvorba grafických srovnání byla realizována za pomoci knihovny ComplexUpset, implementované v jazyce R (https://cran.r-project.org/web/packages/ComplexUpset/index.html ).

Otázky byly rozděleny do pěti kategorií jejichž smyslem bylo zjistit z předdefinovaných dvojic preferované skupiny pro poskytnutí zdravotní péče. Z každé kategorie padly dvě otázky. Zohledněna byla ve vybraných případech dále skutečnost zda se jedná jedince na lůžku v nemocnici s dýchacím přístrojem (L), jestli má COVID-19 (C) nebo je na lůžku s COVIDem (LC).

  • Kategorie A - rozhodování mezi poskytnutím péče muži nebo ženě (S PODROBNÝM POPISEM ČÁSTÍ GRAFU, tj. NÁVOD)
  • Kategorie B - rozhodování mezi poskytnutím péče mladšímu nebo staršímu
  • Kategorie C - rozhodování mezi poskytnutím péče obecné veřejnosti nebo zdravotníkům
  • Kategorie D - rozhodování mezi poskytnutím péče vojákům nebo obecné veřejnosti
  • Kategorie E - rozhodování mezi poskytnutím péče zdravotníkům a vojákům nebo těhotným a dětem