Členové týmu

 

Michal Trčka

Michal Trčka je autorem tohoto projektu a hlavním řešitelem projektu za Technickou univerzitu v Liberci, kde  působí na katedře filosofie. Ve své aktuální práci zaměřuje na vybrané problémy filozofie technologií a aplikované etiky.

Více... 

Martin Brabec

Martin Brabec působí jak na TUL, tak v Centru globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR. V tomto projektu je tedy hlavním řešitelem za AV ČR, především pak odborným garantem v oblasti filozofické reflexe nedostatkových zdrojů.

Více...

Jan Šembera

Jan Šembera se v tomto projektu zaměřuje na koncepci softwaru a jeho modelování. Mezi jeho specializaci v Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL patří matematické modelování, nebo problémově orientované informační systémy.

Více...

Vratislav Žabka

Jeho specializací je modelování transportně-reakčních procesů. V projektu se zaměřuje na modelování, analýzu dat a programování softwaru. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL.

Více...

Lukáš Zedek

Vedle matematického modelování se Lukáš Zedek z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL věnuje např. využívání analytických a numerických řešičů matematických úloh. V projektu pak především programování systému a správě webových stránek.

Více...

 

 

Na projektu se dále významnou měrou podíleli:

 

 

Jana Klapková 

(spoluorganizace)

Roman Valeš 

(FB kampaň)